ملت ایران:کارلوس کی روش گفت: در درجه اول خیر مقدم خدمت همه حضار دارم و برای شما بهترین آرزوها را دارم و امیدوارم بتوانیم در خردادماه موفقیت لازمه را کسب کنیم. چهره های آشنایی را می بینم؛ چهره هایی که از همان روز اول در اینجا حاضر بودند. بعد از مدتی که به ایران آمدم تحقیقات اولیه را آغاز کردم و به بعضی ها یادآوری کردم که باید هوشیار باشیم. سفر به جام جهانی از ۲۰۱۴ نیست بلکه ما باید سفر را از ۲۰۱۲ شروع کنیم و مسیر رو به جلویی داشته باشیم. همگی باید هوشیار باشیم. متاسفانه ما زمان ارزشمندی را از دست دادیم. این از دست دادن زمان شاید از لحاظ تجربه تیم ملی هم بود. در درجه دوم همان طور که می دانیم ما باید برای همه چیز بجنگیم. سه بازی مرگ و زندگی برابر ماست. یا می بریم و به هدف مان می رسیم یا به هیچ چیز نمی رسیم.
او در ادامه افزود: به خاطر برخی اشتباه ها نشد تا از فرصت هایمان استفاده کنیم و اشتباه ها دو دسته هستند. ما به دنبال کار بهتر و نتیجه بهتر هستیم. یک سری اتفاقات خارج از تیم افتاد و نشد تا به موفقیت برسیم و یک سری اتفاقات در داخل تیم افتاد. من به عنوان سرمربی به اضافه کادر فنی و بازیکنان نمی خواهیم از زیر بار مسئولیت فرار کنیم و هیچ شکی نیست به خاطر یک سری اشتباه ها نتایج خوبی را به دست نیاورده ایم.
سرمربی تیم ملی در ادامه با تاکید بر رمز همدلی برای صعود به جام جهانی تصریح کرد: این مسئولیتی است که بر عهده داریم اگر همدل باشیم به هدف مان می رسیم. باید اصحاب رسانه، کادر فنی و بازیکنان دست به دست هم بدهند تا به هدف مان برسیم. اگر محکم و همدل باشیم از این چالش با موفقیت گذر می کنیم. ۱۰ تیم در آسیا برای چهار سهمیه می جنگند و جز ژاپن، همه تیم ها از جمله عمان، اردن، قطر، ایران، کره همگی شانس قهرمانی دارند. پیغام ما این است که برای رسیدن به هدف باید همدل و محکم بود. باید آماده جنگ باشیم و با محکم بودن و ایمان می توانیم به جام جهانی صعود کنیم.