به گزارش ملت ایران به نقل از گل - سایتهای محلی تبریز امروز صبح از تغییر نتیجه بازی الجزیره - تراکتورسازی به سود تیم ایرانی خبر داده اند. به نوشته سایت های تبریزی تیم الجزیره امارات از بازیکنی دو کارته استفاده کرده است
علی مبخوت، مهاجم تیم الجزیره امارات که در بازی پیشین خود مقابل الجیش قطر دومین کارت زرد خود در رقابت های آسیایی را گرفته بود و استفاده از وی در بازی با تراکتورسازی غیر قانونی بود. وی کارت قبلی خود را در بازی با تیم ام سلال گرفته بود.
اما این خبر تا چه حد صحت دارد؟ محمد کسرایی رئیس روابط بین الملل سازمان لیگ می گوید: طبق قانون اسامی محرومان هر تیم برای فدراسیون کشور مربوطه ارسال می شود. اما اگر تخلفی در این زمینه رخ بدهد، تیم معترض تنها تا دو ساعت بعد از بازی حق اعتراض دارد.
اینکه مدیران تراکتورسازی در فاصله دوساعت بعد از بازی(درصورت صحت این خبر) دست به اعتراض زده باشند تقریبا امکان ناپذیر است. کسرایی می گوید: نکته دیگر در این باره به کارتهای این بازیکن برمی گردد. ظاهرا کارت زرد اول این بازیکن مربوط به فصل پیش لیگ قهرمانان آسیاست که طبق قوانین، تک کارت از بک فصل به قصل دیگر منتقل نمی شود.