ملت ایران: آینتراخت برانشوایگ، تیمی که دانیال داوری دروازه بانش است توانست پس از ۲۸ سال به رقابت های ۱. بوندس لیگا برگردد. آنها با گل دمیر ورانچیچ توانستند اینگولشتات را در خانه حریف ببرند. این گل در دقیقه ۹۲ به ثمر رسید. البته ماریان پتکوویچ در این مسابقه در دروازه برانشوایگ ایستاده بود.
برانشوایگ اکنون در بدترین حالت تیم دوم جدول خواهد شد. آنها به همراه هرتابرلین صعود خود را قطعی کرده اند.
برانشوایگ یکی از اعضای موسس بوندس لیگا در سال ۱۹۶۳ بود. آنها در سال ۱۹۶۷ قهرمان شدند. اما پس از ۲۰ سال حضور در بوندس لیگا سقوط کردند و حتی به دسته سوم هم رفتند تا این که در سال ۲۰۱۱ به دسته دوم برگشتند و اکنون حضور در دسته برتر را جشن می گیرند.