ملت ایران: بی شک یکی ازسوژه های فینال جام حذفی رضامحمدی است. دروازه بان فصل گذشته سپاهان با آنکه نتوانسته امسال برای پرسپولیس
بازی کند اما علاقمند است تا پرسپولیس قهرمان فینال جام حذفی شود. محمدی به گل گفت:
*شرایط پرسپولیس درحال حاضرچطوراست؟
_ با برگزاری دو دیداردوستانه به فرم ایده آل ومطلوب نزدیک شدیم من هم تمرینات خوبی را زیرنظرآقای سعیدعزیزیان انجام دادم ودرحال
حاضرشرایطم بسیارخوب است.
*درآستانه فینال قبول داری برخی حواشی داخل مانند اخراج نوروزی وحرف حدیثهای مربوط به سیدجلال حسینی به نفع پرسپولیس نیست؟
_ با حرف شما موافقم، درحال حاضرتیم نیاز به آرامش دارد ولی شک نکنید با درایت آقای گل محمدی این حواشی به طورکامل ازتیم دورمی شود. مطمئن باشید پرسپولیس درآستانه فینال جام حذفی به آرامش می رسد وبازیکنان هم یکدل خواهند شد.
*گویا نیلسون هم اظهارخستگی کرده فکرنمی کنید بهترباشد دربازیهای لیگ به شما فرصت بدهند؟
_ این دیگربستگی به نظرکادرفنی دارد من ازلحاظ بدنی درفرم ایده آل بسرمی برم اگراعتماد کنند ومرا به میدان بفرستند با تمام وجودم در
خدمت پرسپولیس هستم. اگرهم روی نیمکت بشینم به بازیکنان واعضای تیم انرژی مثبت می دهم.
*بازی با سپاهان برایت تجدید خاطره نیست؟
_ صددرصد همینطوراست. رشد فوتبالم درسپاهان بود وخاطرات ودوستان خوبی دراین تیم دارم. همچنین هنوزهم مردمان شهراصفهان بعضی
اوقات بامن درتماس هستند چند روزقبل ازاینکه تکلیف تیم های راه یافته به جام حذفی مشخص شود گفته بودم آرزویم این است که پرسپولیس
وسپاهان به فینال جام حذفی صعود کنند وامیدوارم بتوانیم با پیروزی مقابل سپاهان یک جام را برای هواداران خوبمان به ارمغان بیاوریم.
*نظرت درمورد رقیبت درسپاهان یعنی شهاب گردان چیست؟
_ بهتراست درمورد شهاب یا هردروازه بان دیگری کارشناسان نظربدهند.
*دوست داری درفینال به میدان بروی؟
_ صددرصد، آرزوی قلبیم این است که مقابل سپاهان به میدان بروم ومهره سرنوشت سازاین بازی باشم اما همه چیز بستگی به نظرکادرفنی
دارد. خیلی دوست دارم پرسپولیس برنده شود امیدوارم با همت بچه ها به این خواست مهم برسیم.
*آیا هنوز به سپاهان علاقه داری؟
_ اگربگویم نه دروغ گفتم، من بازیهای سپاهان را دنبال می کنم. با شکست های این تیم ناراحت وبا پیروزیهایش خوشحال می شوم.
*جوابی به کری خوانیهای خلعتبری نداری؟
_ ما هیچ کری خوانی با بازیکنان سپاهان نداریم بهتراست هرکسی حرف دارد درزمین بزند ودر زمین همه چیز مشخص می شود.
*راستی در پرسپولیس می مانی؟
_ من ۲۸ سال سن دارم وطبق قانون می توانم دو فصل ونیم دیگر درپرسپولیس بمانم با تمام وجودم دوست دارم دراین تیم بمانم چرا که به
این تیم وطرفدارانش علاقمندم واگرمسئولین بخواهند می مانم.
*شنیدی قراراست کرانچار به پرسپولیس بیاید؟
_ فکرنمی کنم چنین اتفاقی بیفتد چرا که آقای گل محمدی نتایج بسیارخوبی درپرسپولیس گرفته ومن فکرمی کنم با حمایت آقای رویانیان ایشان
درپرسپولیس بماند.
*درمورد اینکه چندان برای پرسپولیس به میدان نرفتی نمی خواهی صحبت کنی؟
_ هرچه آقا یحیی تصمیم بگیرد همان می شود حرفی نمی خواهم دراین مورد بزنم، روی نیمکت هم همیشه برای برد تیمم دعا می کنم.
افتخارم این است که به پرسپولیس آمدم وبه همین دلیل هیچ وقت اعتراضی به تصمیم مربیان تیم نداشتم.