به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، مسابقات باشگاه های مردان آسیا که از روز یکشنبه(۱ اردیبهشت) در ورزشگاه ۱۲ هزار نفری تهران آغاز شده است، با برگزاری ۱۵ مسابقه به پایان دور مقدماتی خود رسید.

بر اساس برنامه ریزی مسابقات، تیم های اول و دوم هر گروه به جمع هشت تیم برتر صعود می کنند و تیم های سوم و چهارم

گروه ها هم برای کسب مقام نهم تا سیزدهم به مصاف هم می روند.

در گروه A تیم های کاله مازندران، تایوان پاور چین تایپه و العین امارات به ترتیب در رده های اول تا سوم قرار گرفتند.

در گروه B تیم های الریان قطر، گاز عراق و منتخب ازبکستان اول تا سوم شدند.

در گروه C تیم های لیونینگ چین، گاز هند و بشریه لبنان در رده اول تا سوم قرار گرفتند.

در گروه D هم تیم های قزاقستان، ژاپن، عمان و مالدیو در رده اول تا چهارم ایستادند.
به این ترتیب و طبق فرمول مسابقات، برنامه دور دوم که به صورت ضربدری برگزار می شود به شرح زیر است:

چهارشنبه ۴ اردیبهشت ماه

منتخب ازبکستان - مالدیو(رده نهم تا سیزدهم)

کاله مازندران - گاز هند(رده یکم تا هشتم)

لیونینگ چین - تایوان پاور(رده یکم تا هشتم)

الریان قطر - تویودا ژاپن(رده یکم تا هشتم)

قزاقستان - گاز عراق(رده یکم تا هشتم)

پنج شنبه ۵ اردیبهشت ماه

العین امارات - بشریه لبنان(رده نهم تا سیزدهم)

منتخب ازبکستان - سهام عمان(رده یکم تا هشتم)

تایوان پاور - گاز عراق(رده یکم تا هشتم)

کاله مازندران - لیونینگ چین(رده یکم تا هشتم)

گاز عراق - تویودا ژاپن(رده یکم تا هشتم)

الریان قطر - قزاقستان(رده یکم تا هشتم)