ملت ایران: سباستین روده هافبک جوان آینتراخت فرانکفورت که در تیم ملی زیر ۲۱ ساله های آلمان عضویت دارد برای حضور در مونیخ با بایرن به توافق رسید.

بنا به گزارش های رسیده از آلمان توافقات لازم برای حضور روده در بایرن انجام شده است. این هافبک جوان فرانکفورت به تیم دوم بایرن(زیر ۲۳) خواهد پیوست.

روده تا ژوئن ۲۰۱۴ با آینتراخت قرارداد دارد و پس از پایان این زمان به صورت بازیکن آزاد به جمع مونیخی ها خواهد پیوست.