دنیل داوری در خصوص اردوی اتریش گفت: اردوی بسیار خوبی داشتیم و از لحاظ تیمی بسیار به هم نزدیک شدیم. برای حضور موفق در جام جهانی بسیار آماده هستیم و این آمادگی را داریم که مرحله ای جدید از اردوی آماده سازی را نیز در کشور میزبان جام جهانی آغاز کنیم.

به گزارش فارس، وی در مورد اینکه میزان آمادگی اش در چه سطحی است، گفت: برای من اردوی اتریش تجربه جدیدی بود و سعی کردم تا سرحد توان آمادگی ام را حفظ کنم. در اردویی که گذشت نیز در کنار سایر دروازه بان ها سخت کار کردم و امیدوارم بتوانیم عملکرد خوبی در جام جهانی داشته باشیم.

وی در خصوص اینکه کدام دروازه بان در جام جهانی وظیفه حراست از دروازه تیم ملی را برعهده خواهد داشت، گفت: در حال حاضر ۴ دروازه بان آماده در تیم ملی حضور دارد و هر کدام را که کادرفنی صلاح بداند وی در جام جهانی در دروازه تیم ملی خواهد ایستاد، البته من هم این آمادگی را دارم.

داوری در مورد پیش بینی اش از نتایج تیم ملی گفت: ۳ تیم دشوار در گروه ما هستند با این حال ما هم نا امید نیستیم و اگر بتوانیم مقابل نیجریه نتیجه خوبی بگیریم شانس زیادی برای صعود و موفقیت خواهیم داشت.

وی در مورد پیوستنش به گراس هاپرز سوئیس گفت: صحبت خوبی با سرمربی و مربی دروازه بان های گراس هاپرز داشتم و این یک فرصت و چالش جدید برای من است و امیدوارم از این فرصت به خوبی استفاده کنم.

دروازه بان فصل گذشته برانشوایگ در مورد اینکه چرا به سرعت و قبل از جام جهانی تیم جدیدش را انتخاب کرده است، گفت: تیمم را زود انتخاب کردم چون نمی خواستم این موضوع باعثبر هم خوردن تمرکزم در جام جهانی شده و باعثشود در این مورد به من استرس و دغدغه ای داشته باشم. تیمم را انتخاب کرده ام و الان با خیالت راحت می توانم به جام جهانی بروم.