اسلوبودان کواچ پس از باخت ۳-۰ تیم ملی والیبال ایران مقابل ایتالیا در لیگ جهانی اظهار کرد: ما همسطح ایتالیا بازی کردیم اما به نظر من سرویس های ایتالیا در پیروزی این تیم بسیار تعیین کننده بود.