سعید معروف کاپیتان تیم ملی والیبال ایران پس از شکست مقابل ایتالیا اظهار کرد: ما سعی کردیم با حملات ایتالیا مقابله کنیم. اما آن ها در سطح بالایی کار می کنند و در فرم خوبی بودند. برای بازی بعدی مقابل ایتالیا در شهر ورونا به چیزی بیشتر نیاز داریم.