مسوت اوزیل ستاره ی تیم فوتبال آلمان می گوید دوست دارد در جام جهانی اسطوره تیم آلمان شود.

وی در این خصوص گفت: در فوتبال آلمان بازیکنان بزرگ زیادی بوده اند که افتخار آفرینی کردند. من دوست دارم مانند آنها در جام جهانی برزیل به اسطوره تیم آلمان تبدیل شوم.

اوزیل در ادامه افزود: هر عنوانی غیر از قهرمانی نا امید کننده است. ما برای تحقق رویایمان به برزیل سفر خواهیم کرد. تیم ما لیاقت قهرمانی در جام جهانی را دارد.