سرمربی ۴۴ ساله سابق اوساسونا به جای برند شوستر آلمانی هدایت این تیم را برعهده گرفت. شوستر تنها پس از یک فصل حضور در مالاگا از این تیم جدا شد و زمزمه هایی مبنی بر مربیگری او در بوندس لیگا به گوش می رسد.

گارسیا قراردادی ۲ ساله با مالاگا امضا کرده است.