هادی عقیلی در مورد روند مذاکراتش با سپاهان گفت: من پیشنهاد معقولانه خودم را به سپاهان داده ام و منتظر هستم تا مسئولان این باشگاه پاسخ خود را بدهند.

وی در مورد پیشنهاد از تیم های دیگر گفت: همان طور که گفتم باید ببینم که سپاهان چه پاسخی می دهد و در مورد سایر پیشنهاداتم تا زمانی که مذاکراتم قطعی نشود صحبتی نمی کنم.