در روز های گذشته شایعات زیادی درباره مربیگری فیلیپو اینزاگی در تیم میلان به گوش رسیده است. رسانه های ایتالیایی خبر دادند کلارنس سیدورف سرمربی هلندی از میلان جدا می شود و از بین آریگو ساچی و فیلیپو اینزاگی یک نفر به عنوان سرمربی جدید میلان انتخاب خواهد شد.

به نقل از ایسنا، فیلیپو اینزاگی با رد هرگونه توافق با میلان گفت: در حال حاضر هیچ توافقی بین من و باشگاه حاصل نشده است. من تا سال ۲۰۱۶ کارمند باشگاه هستم و با این تیم قرارداد دارم و هر گونه همکاری که به من پیشنهاد شود را می پذیرم اما تاکنون هیچ توافقی بین من و باشگاه میلان نبوده است.

اینزاگی در ادامه گفت: پیشنهاد مربیگری در میلان همه را به هیجان می آورد و برای او نیز اینگونه بوده است چرا که میلان زندگی اوست و همه چیز او مربوط به این باشگاه است.

رسانه های ایتالیایی از انتخاب سرمربی جدید میلان تا هفته آینده خبر دادند.