دکتر محمد زادمهر درباره حضور در هیات مدیره باشگاه پرسپولیس اظهار کرد: مجموعه ای که در هیات مدیره پرسپولیس حضور پیدا کرده فقط دغدغه این تیم را دارد و گرنه این کار ها جز دردسر چیزی نخواهد داشت.

به گزارش ایسنا، او در مورد آخرین وضعیت باشگاه پرسپولیس گفت: همه چیز به خوبی پیش می رود و با تمام قوا تلاش می کنیم تا یک پرسپولیس خوب و قوی را در فصل آینده داشته باشیم.

عضو هیات مدیره پرسپولس افزود: ما این دغدغه را به قیمت شاد کردن دل هواداران پرسپولیس و علاقه ای که به پرسپولیس داریم قبول کرده ایم.

زادمهر افزود: باید همیشه امیدوار باشیم و مطمئن باشید با این امید تیمی خوب در فصل آینده خواهیم داشت.

او در بخش دیگری از صحبت های خود با تاکید بر اهمیت بخش فرهنگ در ورزش خاطر نشان کرد: علم، ورزش و هنر سه مقوله ای هستند که مرز ندارند. در تمامی جوامع ورزشکاران و هنرمندان همواره مورد توجه عموم جامعه هستند و به نوعی الگوی جامعه هستند. ما نیز باید به بخش فرهنگی در باشگاه داری توجه کنیم و آن را جزو اولویت های خود قرار دهیم.