فرناندو تورس در خصوص فشاری که مدافع عنوان قهرمانی جام جهانی در برزیل تحمل خواهد کرد، اظهار داشت: بسیار خوش شانس هستیم که به این نسل فوق العاده بازیکنان تعلق داریم اما همه ما چیزهای بیشتری می خواهیم و رویای کسب افتخارات بیشتری را در سر داریم.

به نقل از فارس، وی ادامه داد: با فرصت بزرگی روبرو می شویم؛ جام جهانی ای که برای دفاع از قهرمانی در آن بازی خواهیم کرد. جام کنفدراسیون ها در سال گذشته کاملا مشخص کرد که این کار تا چه اندازه دشوار است. می دانیم چه انتظاراتی داریم اما این انگیزه ما را برای تلاش به منظور تاریخ سازی دوبرابر می کند. چند سال پیش به این مسائل فکر هم نمی کردیم و به همین دلیل است که باید از آن لذت ببریم.