علیرضا رحیمی بعد از جلسه هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس گفت: هر هفته دوشنبه ساعت ۱۸ در مورد مسائل کلان و سیاست باشگاه جلسه داریم و در مورد مسائل خاص و بازیکن نیست.

وی در مورد اینکه رضا حقیقی ممنوع الخروج است و آیا در جلسه امروز در این مورد حرفی شد، اظهار داشت: هیأت مدیره در مورد مسائل کلان باشگاه صحبت می کند و خود را درگیر بازیکن نمی کند.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در مورد وضعیت محمد نوری اظهارداشت: همه بازیکنان در پرسپولیس هستند، نوری هم می ماند؛ او پرسپولیسی و کاپیتان پرسپولیس است.