مرد شماره یک تنیس جهان، در سه ست پیاپی و با نتایج شش بر صفر، شش بر سه و شش بر صفر بر رابی گینپری آمریکایی و نفر دویست و هفتاد و نهم جهان غلبه کرد.

نادال که نه عنوان قهرمانی این بازی ها را در کارنامه خود دارد در بازی بعدی در برابر پل هنری ماتیو فرانسوی یا دومینیک تیم استرالیایی قرار خواهد گرفت.