هاشم بیک زاده در دقیقه ۱۵ دیدار تدارکاتی ایران و مونته نگرو که از ساعت ۲۱ امشب(دوشنبه) به وقت تهران آغاز شد، دچار مصدومیت شد.

به نقل از تسنیم، شدت مصدومیت بیک زاده به اندازه ای بود که این بازیکن ناچار به ترک زمین شد. بیک زاده در هنگام خروج از زمین به شدت ناراحت بود و با پرهان خانلری پزشک تیم ملی به جر و بحثپرداخت.

مربیان تیم ملی و بازیکنان سعی کردند تا به این بازیکن دلداری دهند.