منصور ابراهیم زاده درباره صحبت با مسئولان باشگاه پیکان برای حضور در این تیم، اظهار کرد: دیشب(یکشنبه) با سنایی، مدیرعامل باشگاه پیکان جلسه داشتم و در این باره صحبت کردیم. البته در این جلسه او دیدگاه ها و اهداف باشگاه پیکان را توضیح داد و من نیز به بیان دیدگاه ها و نظرات خود پرداختم. پس از این جلسه هم قرار شد هم آنها فکر کنند و من هم در این باره فکر کنم تا به جمع بندی برسیم.

سرمربی فصل گذشته باشگاه راه آهن درباره مذاکره اش با مدیران باشگاه تراکتورسازی نیز، گفت: از سوی مدیران تراکتورسازی نیز به من پیشنهاد شد، اما به صورت جدی وارد مذاکره نشده ایم و تنها صحبت های مقدماتی در این باره انجام شد. فعلا معلوم نیست که با چه تیمی به توافق برسم و باید بررسی های لازم در این باره را برای تصمیم گیری مناسب انجام دهم و پس از آن مشخص خواهد شد فصل آینده در چه تیمی بر روی نیمکت خواهم نشست. بحثصحبت یک مربی با باشگاه ها با توافق بسیار متفاوت است و نمی توان صرف این که یک مربی با یک باشگاه مذاکره می کند، نتیجه گرفت که با هم به توافق رسیده اند.

ابراهیم زاده در حالی از مذاکره با باشگاه تراکتورسازی سخن گفته که رسانه ها و سایت باشگاه از نهایی شدن توافق با پتروویچ خبر داده بودند.