در نشست امروز هیئت مدیره استقلال کامران صاحب پناه با ۵ رای در مقابل ۴ رای مقداد نجف نژاد، به عنوان رئیس هیات مدیره باشگاه استقلال انتخاب شد.

رضا صادق پور هم به عنوان نایب رییس هیئت مدیره انتخاب شد.

این نشست صبح امروز در محل وزارت ورزش و جوانان با حضور امیر رضا خادم، نماینده بازرسی کل کشور و اعضای هیئت مدیره باشگاه استقلال برگزار شد.