روزنامه لوپاریزین، چاپ پاریس در تازه ترین شماره خود نوشت تیم مطرح چین که فصل گذشته با هدایت مارچلو لیپی فاتح لیگ قهرمانان آسیا شد، تلاش می کند «فرانچسکو توتی» را به خدمت گیرد.

این گزارش حاکیست گوانگجو برای همکاری به مدت ۲ سال با ستاره با تجربه ایتالیایی برنامه ریزی کرده است و بودجه کلانی را نیز برای چنین انتقالی ثبت کرده است.

بر همین اساس حتی از طریق غیر مستقیم در رایزنی ها به توافق های اولیه نیز دست یافته است.

این خبر در حالی انتشار یافته که هنوز گلزن مطرح حاضر در کالچو واکنشی نسبت به آن نشان نداده است.