مسعود تابش در مورد شایعات چند روز اخیر مبنی بر قرار گرفتن نام عقیلی در فهرست مازاد سپاهان گفت: تا آنجا که من اطلاع دارم کرانچار هنوز در مورد بازیکنان فصل گذشته سپاهان به تصمیم قطعی نرسیده است. معمولاً درباره این مسائل گمانه زنی از سوی مطبوعات وجود دارد و شایعاتی مطرح می شود ولی من بعید می دانم که کرانچار عقیلی را در فهرست مازاد قرار دهد.
وی در مورد اینکه گفته می شود کرانچار قصد دارد یک مدافع خارجی را جایگزین عقیلی کند، افزود: من اطلاعی در این زمینه ندارم ولی همانطور که گفتم احتمال رفتن عقیلی از سپاهان خیلی کم است.