قطر در دسامبر ۲۰۱۰ به عنوان میزبان جام جهانی ۲۰۲۲ انتخاب شد و از آن زمان تاکنون انتقادات زیادی به این تصمیم فیفا وارد شده است. گرمای هوا و شرایط بسیار بد کارگران از جمله دلایلی بوده که باعثشده میزبانی قطر برای جام جهانی زیر سوال برود.

سپ بلاتر رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال(فیفا) در گفت وگو با تلویزیون سوئیس اعتراف کرد دادن میزبانی جام جهانی به قطر اشتباه بوده است. او ادامه داد: مردم در زندگی خود اشتباه های زیادی می کنند و نمی توان انتظار داشت که فیفا اصلا اشتباه نکند. ما نیز در دادن میزبانی به قطر اشتباه کردیم. گزارش کمیته فنی ما از این کشور نشان داد که قطر در طول تابستان بسیار گرم است اما کمیته اجرایی فیفا همگی تایید کردند که جام جهانی در این کشور برگزار شود.

بلاتر در ادامه گفت: من هیچوقت نمی گویم که قطر جام جهانی را خرید. فشار زیادی از کشور های فرانسه و آلمان برای انتخاب میزبان جام جهانی وجود داشت و ما نمی خواستیم که خودمان درگیر این فشارهای سیاسی شویم.

رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال در ادامه گفت: همانطور که قبلا گفته ام می خواهم به عنوان رئیس فیفا ادامه بدهم. خیلی ها دوست دارند به این موقعیت برسند اما ریاست فیفا با ۳۰۰ میلیون عضو آسان نیست.