ونسان انی یاما که در تیم فرانسوی لیل بازی می کند، معتقد است تنش های که در اردوی تیم کشورش وجود دارد، امکان دارد روی نتایج این تیم در جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل تاثیر منفی بگذارد. از این رو نسبت به قدرت هم گروهی ها هشدار داد.

وی اظهار داشت: باید کاملا مراقب حریفان در جام جهانی باشیم. ایران، آرژانتین و بوسنی وهرزگوین، مصمم به کسب نتیجه در برزیل هستند.