به گزارش ورزش روابط عمومی سازمان لیگ در نامه مهدی تاج نایب رییس فدراسیون فوتبال و رییس سازمان لیگ فوتبال ایران به مدیران عامل باشگاه ها آمده است:

پیرونامه شماره ۴۸۰/۱۱۰مورخ ۹۳/۲ / ۱۱ در خصوص اعلام تخمینی بودجه باشگاه ضمن تقدیر و تشکر از همکاری که مبذول داشته اید به استحضار می رساند، در تاریخ ۹۳/۲ / ۱۰ هیأت رییسه سازمان لیگ با اهداف مشروحه ذیل تصویب نمود که مقررات(پروتکل) هزینه حقوق برای شرکت در مسابقات لیگ برتر کشور را مشخص کند.

جلوگیری از افزایش بی رویه دستمزدها

شفاف سازی تمامی دستمزدهای بازیکنان اعم از نقدی و غیر نقدی در قرارداد

تشویق باشگاه ها که بر اساس درآمدهای خود فعالیت نمایند.

فراهم آوردن موجبات حل و فصل تعهدات بر مبنای زمانی مناسب

حمایت از تداوم و بر پایی دراز مدت فوتبال باشگاهی

ایجاد رقابت سالم و حمایت ازیکپارچگی مسابقات

ایجاد تعادل در درآمد و هزینه

تامین اعتبار لازم برای تشکیل آکادمی، استعدادیابی و پرورش استعدادهای نخبه و تیمهای پایه

استاندارد سازی و تجهیز ورزشگاهای محل تمرین و مسابقه

این اقدام میزانی از کنترل هزینه با وضع مقررات محدود کننده بر مصرف در مورد هزینه های حقوق و دستمزد بازیکنان را پیش بینی می کنند.

بدین لحاظ و بر اساس مصوبه هیأت رییسه سازمان لیگ سقف حقوق بازیکنان با استناد به بودجه مصوب هیأت مدیره، باشگاه که به امضای ذی حساب، حسابرس رسمی و بازرس قانونی رسیده باشد تا سقف ۱۵۰ میلیارد ریال برای باشگاه های شرکت کننده در مسابقات باشگاهی داخلی و ۱۸۰ میلیارد ریال برای باشگاه هایی که در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا شرکت دارند از نظر این سازمان بلا مانع است و می باید به طور تفکیک در دفاتر مالی و رایانه ای ثبت و برابر استانداردها به روز باشد و تمامی دریافت ها و پرداخت ها را از حساب بانکی باشگاه انجام دهد و قابلیت تحقیق و بررسی نهادهای نظارتی را با ارائه مستندات داشته باشند.

ضمنأ تمامی باشگاه ها به منظور برنامه ریزی و تأمین و تخصیص اعتبار برای تشکیل آکادمی، استعدادیابی و پرورش استعدادهای نخبه و تشکیل تیم های پایه و سایر امور جاری طبق ضوابط داخلی و بین المللی و همچنین استانداردسازی و تجهیز ورزشگاه های محل تمرین و مسابقه هیچگونه محدودیتی ندارند و مجاز خواهند بود به ترتیبی که در بودجه مصوب سالیانه آمده است هزینه کنند.

لازم به ذکر است کلیات این بخشنامه به تأئید وزارت ورزش و جوانان، وزارت صنایع و معادن و فدراسیون فوتبال رسیده است.