کارلوس کی روش در دوران ۳ ساله ای که زمام امور تیم ایران را برعهده داشته است، با مسائل و چالش های دست به گریبان بوده است. با این حال مشکلات باعثنشده تا وی از هدف اصلی اش که آماده سازی شاگردانش برای مسابقات برزیل ۲۰۱۴ است، غافل شود.

با وجود یکسری هیاهو های اخیر، این مربی پرتغالی کوشیده تیم ایران به ابزاری خاص مجهز کند تا شاگردانش پس از مسابقات جام جهانی ۱۹۷۸،۱۹۹۸ و ۲۰۰۶ در چهارمین دوره حضور خویش در مهم ترین فستیوال جهانی فوتبال و هنگام رویارویی با بزرگانی مثل لیونل مسی، سرخیو آگوئرو و ادین ژکو حرف های برای گفتن داشته باشند.

کی روش که اکنون در فاز دوم آماده سازی، بازیکنان فراخوانده اش را در اردوی اتریش به کار و تلاش زیاد وادار می کند، برای طراحی مسابقات آزمایشی تیم ملی قبل از جام جهانی یعنی رویارویی با مونته نگروو، ترینیدادتوباگو نیز درگیری های داشته است.

اما هنوز وضعیت آینده اش مشخص نیست. وی اظهار داشت: قراردادم ۳۱ ژوییه پایان می یابد. گمان نکنم در طرح و برنامه های آینده فدراسیون باشم. هیچیک از مقام ها در این مورد با من صحبت نکرده است.

یکی از بازیکنان امیدبخش او در مسابقات درپیش جام جهانی اشکان دژاگه است. او می گوید: فکر کنم اکنون در وضعیتی عالی باشیم و نتایج خوبی هم بگیریم. بازیکنان مدت هاست که در کنار هم بازی و تمرین کرده اند. تیم خوبی داریم. بازیکنانی که تجربه بین المللی دارند. اگر از وقت صحیح استفاده کنیم، باید به دستاورد خوبی برسیم.