توماس هسلر مربی آلمانی که برای مذاکره با مسئولان باشگاه پدیده به مشهد آمده بود بعد از مذاکره با مسئولان این باشگاه به توافق کامل در زمینه مالی و کاری دست یافت اما از مسئولان باشگاه درخواست کرده که راهی آلمان شوند و موضوع توافقش با باشگاه پدیده را با خانواده اش مطرح کند.
علیرضا مرزبان سرمربی تیم فوتبال پدیده هم دو هفته دیگر راهی آلمان می شود و اولین قرار این دو مربی پس از توافق کاری و مالی در شهر فرانکفورت خواهد بود.

همچنین قرارداد هسلر چهارشنبه آینده برای این مربی ایمیل خواهد شد.