ملت ایران: کریم انصاری‌فر که لیگ دوازدهم در پرسپولیس به دلخواهش پیش نرفته دیروز شمع ۲۳سالگی خودش را فوت کرد. شاید او تولد سال آینده‌اش را در کشور دیگری جشن بگیرد