به نقل از سایت باشگاه ذوب آهن، یحیی گل محمدی به عنوان سر مربی تیم فوتبال ذوب آهن انتخاب شد تا رهبری سبز پوشان تیم فوتبال ذوب آهن را در لیگ چهاردهم برعهده داشته باشد.