به نقل از سایت سازمان لیگ، مهدی تاج گفت: آیین نامه نقل و انتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان برگرفته از مصوبه هیات رئیسه فدراسیون و سازمان لیگ بوده و با توجه به شرایط فوتبال، کاهش هزینه ها و برنامه ریزی جدید برای لیگ آینده است و در آن تعیین وضعیت بازیکنان حرفه ای و آماتور و پایان دادن به فعالیت بعضی بازیکنان و ثبت نام بازیکنان و آکادمی های فوتبال و استفاده از بازیکنان جوان و برنامه ریزی برای تیم های پایه باشگاه ها و استفاده از هزینه های باشگاه ها در تیم های پایه از شاخصه های مهم این قوانین است.

گفتنی است هم اکنون آیین نامه جدید نقل و انتقالات از بخش فرم ها و آیین نامه های سایت رسمی سازمان لیگ قابلیت دانلود دارد.