ملت ایران: علی فتح الله زاده مدیرعامل استقلال که بعد از مدت ها در بین بازیکنان آفتابی شد، در پایان مسابقه اتهامات متوجه باشگاه سپاهان و محمدرضا خلعتبری بازیکن ملی پوش این تیم کرد.
فتح الله زاده گفت: ما برای حفظ منافع ملی، چهار بازیکن خود را در اختیار تیم ملی قرار دادیم اما سپاهان فقط دو بازیکن ملی پوش داشت که یکی از آنها آقای محمدرضا خلعتبری در تیم ملی تمارض به مصدومیت کرد تا به تمرینات تیم خود برگردد. این کار جوانمردانه نیست. به خصوص که ما همیشه بازیکنانمان را در اختیار تیم ملی قرار دادیم.
این جمله فتح الله زاده یک اتهام جدی است و باشگاه سپاهان باید به آن پاسخ بدهد.