به گزارش ملت ایران به نقل از گل - ایکر کاسیاس روز جمعه برای یک روز دیگر با سایر هم تیمی هایش به تمرین پرداخت ولی ژوزه مورینیو نام او را در لیست بازیکنان آماده تیمش برای بازی با ساراگوسا قرار نداده است.

بدین ترتیب کاسیاس نامش را در لیست بازیکنان آماده رئال نمی بیند و با سایرهم تیمی هایش به ساراگوسا سفر نمی کند.

این درحالی است که کاسیاس یک هفته ای است که به روزهای اوجش بازگشته و با سایر هم تیمی هایش تمرین می کند.

ایکر کاسیاس در اواخر ماه ژانویه ودربازی تیمش مقابل والنسیا دچار شکستی دست چپش شد ولی حالا کاملا آماده بازگشت به میادین فوتبال است.

با وجود اینکه او برای یک هفته با هم تیمی هایش تمرین کرده، ایتور کارانکا در کنفرانس خبری اعلام کرد که کاسیاس هنوز به روزهای اوج رقابتی بازنگشته و گفت: «نام کاسیاس در لیست بازیکنان آماده تیم قرار ندارد. درست است که او به آمادگی ۱۰۰% فیزیکی رسیده ولی به اوج آمادگی رقابتی نرسیده. بازگشت او خبر خوبی برای همه است.»

دستیار مورینیو درادامه صحبت هایش گفت: «زمانی که کاسیاس ۱۰۰% آماده بازی کردن باشد، وقتی است که به اوج آمادگی رقابتی رسیده باشد..»

لیست بازیکنان فراخوانده به اردوی رئال مادرید برای رویارویی با ساراگوسا بدین ترتیب است:

دروازه بانان: دیگو لوپس، آدان و خسوس

مدافعان: په په، راموس، کوئنترائو، کاروالیو، مارسلو، آربلوا و آلبیول

بازیکنان خط میانی: خدیرا، کاکا، اوزیل، آلونسو، اسین، مودریچ، کایه خون و دی ماریا

مهاجمان: کریستیانو رونالدو، بنزما و ایگواین