بازی تراکتور چطور بود. خوب بازی کردید ولی باختید؟

تیم ما عالی شروع کرد اما متاسفانه اشتباه فردی داشتیم. خودمان توپ را به آنها دادیم و گفتیم گل بزنید. واقعاً توپ و میدان دست ما بود اما تراکتوری ها از موقعیت نصفه و نیمه خود استفاده کردند. ما نتوانستیم از موقعیت های خوبمان استفاده کنیم و بازی را در روز خوبمان باختیم و شرمنده هواداران شدیم.

به داوری اعتراض داشتی؟

سوت ها به ضرر ماست ما خیلی از داوری ضربه خوردیم. در این بازی گل اول خطا بود. بازیکن مارا شارژ کردند اما داور گل قبول کرد. من متاسفم در این بازی داور خیلی از صحنه ها دور بود. حتی در چند صحنه کمک داور که ۲ قدمی صحنه بود خطا تشخیص می داد اما داور که دور بود می گفت ادامه بازی ما خیلی ضرر کردیم. داوری خیلی ضعیف بود خیلی…

برای هوادارانتان ناظر ویژه گذاشته بودند. جو ورزشگاه چطور بود؟

اولاً من جا دارد از طرفداران عزیزمان که ۲ساعت مانده با بازی ورزشگاه را پر کرده بودند تشکر و قدردانی کنم که ۹۰ دقیقه مارا تشویق کردند. دوم اینکه من در ورزشگاه بودم چیزی از سمت خودمان نشنیدم اگر هم توهینی بود از جانب تبریزی ها بود که به رشتی ها توهین کردند. ما که به تبریز می رویم از دقیقه ۱ تا دقیقه ۹۰ مارا مورد لطف و فحش قرار میدهند. البته کمیته انضباطی این چیزها را نمی بیند ولی امسال یکبار ما را در شرایطی که مهمان بوده ایم محروم کرده.

جام حذفی؟

ما روز خیلی سختی را برای پسپولیس رقم می زنیم. ما به عشق مردم آنها را شکست می دهیم. اگر همین بازی با تراکتور را انجام دهیم راحت پرسپولیس را شکست می دهیم.

ازمشکلات مالی هم بگو؟

اگر به خاطر مردم شهرم و تعصب به تیمم نبود شک نکنید که بازی نمی کردم. نه من بلکه همه بازیکنان ما ۲سال است که پول نگرفته ایم. ما وسط یک سری اختلافات و مشکلات افتادیم وچوبش را ما می خوریم. بچه های تیم اکثراً متاهل هستند و خرج چندین خانواده را می دهند اما هیچ کس به فکر ما نیست.