ملت ایران: وقتی با امیرحسین صادقی حرف می زنیم باورش سخت است که اینقدر ناراحت باشد. تازه این را در نظر داشته باشید که اول سال است و بازیکنان باید کلی انرژی داشته باشند تا به مسابقات سخت پیش رو وارد بشوند. در استقلال اما ظاهرا در به همان پاشنه سابق می چرخد. بنده خدا علی فتح الله زاده که چاره ای ندارد جزخاموش کردن گوشی و جیم شدن از دست بازیکنانی که دیگر از وعده های او خسته شده اند.

اوضاع و احوال در جدید چطوراست؟

خدارا شکر اگرچه هنوز از پول خبری نیست و شرایط بدی را تجربه میکنیم.

هنوز پولها را نداده اند؟

پول؟ پول کجا بود بابا. فقط حرف می زنند، بعدش هم تلفن ها را خاموش می کنند. هیچ کس جوابگوی مشکلات ما نیست و این واقعاً برای باشگاه بزرگی مثل استقلال که هم زمان داریم در ۳جام می جنگیم و در هر ۳جام شانس قهرمانی داریم خیلی بد است.

اما آقای قلعه نوعی می گفتند پول میرسد؟

ایشان هم مثل ما دنبال پول هستند اما کسی جواب نمیدهد. دیگر خسته شده ایم. این زخم بد جایی و بد زمانی دارد سر باز می کند. امیدوارم اتفاق بدی نیفتد.

۲بازی سخت دارید. نظرت درباره بازی با سپاهان چیست؟

سپاهان؟ سختی؟ ولش کن. از زندگی که سخت تر نیست با این شرایط مالی ای که ما داریم.

قهرمان می شوید؟

با این وضعیت تا همین جا هم شاهکار کردیم. چطوری قهرمان بشویم وقتی بزرگترها فقط ادعا دارند و فقط حرف می زنند؟ قهرمانی کجا بود وقتی بازیکن در آمدی ندارد؟ من فکر میکنم بهتر است آقایان فکری به حال ما بکنند واگرنه به ضررمان تمام میشود.

در کلینیک هستی؟

بله در بازی آخر همسترینگ و زانویم آسیب دید در حال بهبود هستم.