بعد از بازگشت بخشی از بازیکنان تیم ملی فوتبال کشورمان به تهران بعد از اردوی آفریقای جنوبی، دو دستیار برزیلی کی روش هم به کشورمان نیامدند و راهی برزیل شدند.
برونو و لوسیانو دو دستیار برزیلی کی روش که از کورینتیانس به آفریقای جنوبی امده بودند بعد از اتمام این اردو باز هم راهی کشورشان شدند تا برای اردوی اتریش به صورت مستقیم از برزیل راهی اتریش شوند و در کنار کی روش برنامه های آماده سازی تیم ملی را زیر نظر بگیرند.