رضا نورمحمدی ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: از قول من نوشته بودند در شرایطی در پرسپولیس می مانم که از بین سیدجلال حسینی و محسن بنگر، یک نفر باید از این تیم برود. من واقعاً بابت این مسائل متاسفم و نمی دانم چه بگویم. من در دوران فوتبالم تا به امروز چنین رفتاری را نداشته ام که بخواهم برای باشگاه شرط تعیین کنم یا در مورد هم تیمی ام صحبت کنم.

وی ادامه داد: من به هیچ عنوان نگفتم که بنگر یا حسینی نباید باشند. اصلاً تا به امروز با باشگاه حرفی نزده ام که این شایعات درست شده است. در ضمن انتخاب بازیکن به تصمیم سرمربی مربوط می شود و من نمی توانم برای باشگاه تعیین تکلیف کنم. شما دیدید که سال گذشته در خیلی از بازی ها نیمکت نشین بودم ولی هیچ وقت اعتراض نکردم و در مورد هم تیمی هایم اظهارنظری نداشتم.

مدافع پرسپولیس در پاسخ به این سؤال که «آیا تکلیف ماندن یا جدایی تو مشخص شده است؟»، گفت: فعلاً که چیزی معلوم نیست و بازیکنان منتظر هستند تا طلب های خود را گرفته و وضعیت همه برای سال آینده مشخص شود. ما از همه چیز بی خبریم و منتظریم تا ببینیم در چند روز آینده چه اتفاقاتی خواهد افتاد. اگر هم در حال حاضر پیشنهادی به بدهند، در حد حرف است. من دوست دارم اول تکلیفم با پرسپولیس روشن شود، بعد اگر پیشنهادی باشد بررسی کنم.