ملت ایران: جیان لوییجی بوفون معتقد است موضوع نژاد پرستی در فوتبال مانند بیماری مالاریا است که باید خیلی زود ریشه کن شود.

در هفته جاری کوین پرینس بواتنگ، هافبک غنایی و رنگین پوست میلان در یک سخنرانی رو به سران سازمان ملل متحد گفت که باید به مشکل نژاد پرستی در فوتبال توجه بیشتری شود.
بوفون نیز در گفت و گو با رای اسپورت گفت: بواتنگ درست می گوید. نژاد پرستی در فوتبال مانند مالاریا است که باید خیلی زود از بین برود. این یک موضوع ظریف است. نژاد پرستی در رویدادهای بزرگ ورزشی موجب لکه دار شدن آن می شود.