به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: محسنمسلماندر مورد اینکه مسئولان باشگاهپرسپولیسگفته‌اند او یک فصل و نیم دیگر با این باشگاه قرارداد دارد، گفت: من نیم فصل به عنوان بازیکن قرضی به پرسپولیس رفتم و اکنون بازیکن ذوب آهن هستم زیرا یک فصل دیگر با باشگاه ذوب آهن قرارداد دارم و بازیکن این تیم محسوب می‌‌شوم.

وی ادامه داد: من فقط در صورتی می‌توانم در پرسپولیس بمانم که دو باشگاه ذوب آهن و پرسپولیس در این مورد توافق کنند و در این زمینه از منِ بازیکن کاری ساخته نیست.