به گزارش ملت ایران به نقل از گل – وزیر ورزش سابق فرانسه گفته نمی‌تواند تضمین کند که تیم فرانسه در جام جهانی ۱۹۹۸ دوپینگ نکرده است.

او در جلسه کمیته سنا درباره مشکل دوپینگ در این کشور صحبت کرده است. او گفته از همه طرف به او فشار می‌آوردند که تیم ملی فرانسه را در جریان آماده‌سازی پیش از جام جهانی رها کند: «فشار بسیاری از همه طرف بود. رسانه‌ها بسیار خشونت‌آمیز با من رفتار می‌کردند.

حتی می‌گفتند من مانع آن شده‌ام که تیم فرانسه به‌خوبی آماده شود. من تک و تنها افتاده بودم و حتی چیزی نمانده بود معذرت‌خواهی کنم!»

بوفه وزیر ورزش فرانسه در سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۲ بود. او گفته هرگز راهنمایی در زمینه نحوه آزمایش‌های دوپینگ به او داده نشد: «در این زمینه هیچ چیزی به ما نگفتند. البته باید زمان اتفاق را هم در نظر بگیریم. در سال ۱۹۹۸ آژانس ضددوپینگ فرانسه وجود نداشت و ما تجهیزات امروزی را هم نداشتیم. ما هرگز نمی‌توانیم با قاطعیت درباره مسائل آن تیم صحبت کنیم. در سال ۱۹۹۸ حتی هیچ قانونی ضد دوپینگ در فرانسه وجود نداشت.

ما در ابتدای راه مبارزه با دوپینگ بودیم و ابزارهای آماتوری داشتیم. پس نمی‌توانم تضمینی در این باره بدهم.»