به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: کبه بازیکن آفریقاییاستقلالکه با گرفتن ۱۶ هزار دلار در طول فصل، قراردادش با این تیم را فسخ کرده است به دوربینبرنامه ۹۰گفت: «آنها با من بدترین رفتار را داشتند. شاید باید به علی امیری پول می دادم تا جواب سلامم را بدهد. او اصلا با من رابطه خوبی نداشت. حتی برای همسر من هتل نگرفتند. من خودم هم در تهران در خانه یکی از دوستانم زندگی می کردم. اگر این دوستم نبود باید در خیابان می خوابیدم.»

او درباره شادی ناخوشایندش بعد از گلزنی در بازی با الریان رو به تماشاگران گفت: «من بچه دارم و کار بدی نمی کنم! با من در استقلال مثل برده برخورد می کردند!»

او درحالی این ادعا را مطرح کرد که شادی پس از گل این بازیکن، واکنش های زیادی را به همراه داشت.