به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران:بایرن مونیخروز سه شنبه در چارچوب این رقابت ها در ورزشگاهآلیانس آرنامیزبانرئال مادریداسپانیا است. رئال مادرید در دیدار رفت به رغم حملات متعدد بایرن با نتیجه یک بر صفر در خانه پیروز شد.

آنچلوتیدر مورد دیدار رفت گفت: «همانگونه که انتظار داشتیم دیدار پیچیده ای در مقابل یک تیم بسیار عالی بود. برتری اندکی داریم و سعی می کنیم از آن استفاده کنیم. این که خود را پیروز بدانیم احمقانه است.»

وی همچنبن در مورد تاکتیک تیمش در دیدار برگشت نیز خاطر نشان کرد: «فکر نمی کنم تغییر تاکتیکی زیادی داشته باشیم. بایرن شیوه بازی خود را دارد و احتمالا تغییر زیادی نخواهد کرد. از آغاز دیدار اندکی بیم داریم. ورود به بازی و همچنین کار تیمی اهمیت زیادی دارد. باید با مهاجمان دفاع و با مدافعان حمله کنیم.»

آنچلوتی همچنین در مورد بازیکنان این تیم نیز گفت: «همه بازیکنان از آمادگی کامل برخوردارند و انتخاب کردن میان آنها کار مشکلی است.»