به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: هیأت مدیره باشگاهپرسپولیسعصر دیروز تشکیل جلسه داد.

در پایان این جلسه علیرضا رحیمی اعلام کردعلی داییسال آینده نیز در پرسپولیس می ماند.