به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران:کریم باقریدر مورد اینکه می گویند دیگر تمایلی به مربیگری ندارد و می خواهد ازپرسپولیسجدا شود، گفت: من مدتی است که حرف نمی زنم و ترجیح می دهم مصاحبه نکنم. اصلاً نمی دانم چه چیزهایی در سایت ها یا روزنامه ها نوشته می شود و از این موضوعی هم که عنوان شده است هیچ اطلاعی ندارم.

مربی تیم فوتبال پرسپولیس در پاسخ به این سؤال که «خبر جدایی تان از پرسپولیس را تایید یا تکذیب نمی کنید؟»، اظهار داشت: من دوست ندارم حرفی بزنم و بهتر است در این مورد از آنهایی سؤال کنید که این شایعه را مطرح کردند.