به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: خبر رسیده که یحییگل محمدیبرای فصل آینده، تصمیم گرفته که تیمش راپرسپولیسیببندد. بعد از حمید علی عسگر کاپیتان جوان پرسپولیس، محمد نوری و رضا نورمحمدی دیگر بازیکنان این تیم هستند که می گویند گل محمدی برای لیگ چهاردهم به آنها پیشنهاد نفتی شدن را داده است.

هر سه این بازیکنان از جدایی طلبان تیم سرخپوش هستند و به همین دلیل احتمال اینکه پیشنهاد گل محمدی را قبول کنند و برای فصل آتی نفتی شوند بسیار زیاد است و با این اوصاف باید از همین حالا تیمی از پرسپولیس را نفتی بدانیم!