به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران وبه نقل از پایگاه خبری کالچونیوزکریس رونالدومهاجم پرتغالی تیم فوتبالرئال مادریدگفت: تیم ملی فوتبالپرتغالبرای من نقش یک خانواده را دارد و درست به همین دلیل همیشه در فکر هستم که عملکرد خوبی درآن داشته باشم وبهتر از قبل پیش رفته و قدرتم را به کار بگیرم.

ولی نکته‌آی که وجود دارد این است که ما شانس موفقیت قابل توجه و چشمگیری در جام جهانی واین موضوعی است که همگی از آن آگاهی داشته و با آن کنار آمده‌ایم ولی با این وجود تلاش خواهیم کرد تا از تمام توان خود در این مسابقات استفاده کرده و نماینده شایسته‌ای برای کشور خود باشیم.