به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: محسنمسلماندر گفت‌وگو با خبرنگارانبا بیان اینکه یک سال دیگر با ذوب‌آهن قرارداد دارم، اظهارکرد: باشگاه ذوب‌آهن هر تصمیمی بگیرد به آن احترام می‌گذارم و اگر آذری بخواهد که برگردم حتما دوباره راهی این تیم خواهم شد.

وی در پاسخ به این سوال که یعنی دوست ندارید در پرسپولیس بمانید، گفت:

باور کنید برای من فرقی ندارد. من بیشتر دوست دارم به تیمی بروم که راحت تر بتوانم در آن بازی کنم و آرامش بیشتری داشته باشم.

مسلمان با بیان اینکه امیدوارم هرچه صلاح است پیش بیاید، ادامه داد: بازی در پرسپولیس هم شرایط سخت تر و هم حواشی زیادی دارد، ولی در کل بودن در کنارپرسپولیسبد نبود و تجربه خوبی برای من به حساب می‌آید.