ملت ایران: یحیی گل محمدی به دلیل برخی ناراحتی ها که در تمرین روز گذشته غایب بود با رفع کدورت و پس از جلسه با رویانیان صبح امروز در میان استقبال هواداران و بازیکنان به تمرین پرسپولیس برگشت و کار خود را با قرمز پوشان دنبال کرد. همچنین محسن بنگر نیز که باید برای توضیحات به کمیته انضباطی باشگاه پرسپولیس برود در تمرین امروز حضور پیدا کرد تا به شایعاتش مبنی بر اخراج پایان دهد.

هواداران تیم پرسپولیس گل محمدی را با لقب «یحیای امپراطور» تشویق کردند.