ملت ایران: امین منوچهری در باره دیدار نفت تهران و استقلال گفت: این دیدار شرایط خاصی دارد و هر دو تیم نیاز به کسب سه امتیاز دارند و فکر می کنم دیدار قشنگی از هر دو تیم شاهد باشیم. امیدوارم هر تیمی که مستحق برد باشد در این دیدار برنده از میدان خارج شود.

او در پاسخ به این سوال که آیا به سمت نیمکت استقلال می رود گفت: صددرصد هم به سمت هواداران و هم به سمت نیمکت استقلال می روم. جدایی من از استقلال از شرایط طبیعی فوتبال است و با آنکه دوست داشتم در استقلال بمانم، قسمت نشد. با این حال ناراحت نیستم و تمام تلاشم را می کنم تا بهترین بازی فوتبالیم را برابر استقلال انجام دهم و مطمئنم از این بابت هواداران من را درک می کنند.

مهاجم نفت تهران در ادامه افزود: عاشق استقلال بودم و هستم ولی مطمئنم هواداران استقلال درک می کنند که امین منوچهری در این دیدار نباید برای نفت کم بگذارد. نمی خواهم بگویم از جداییم دلخورم چرا که بار منفی دارد و خودم را اذیت می کند ولی دوست داشتم در استقلال بمانم و به این تیم کمک کنم.

منوچهری در ادامه در بیان وضعیتش در نفت تهران صحبت کرد و گفت: خدا را شکر در قالب تاکتیکی ابراهیم زاده جا افتاده ام و به سبک کاری ایشان می خورم. در نفت راحت هستم و آن محیط پذیری ای که قلعه نویی در استقلال از آن صحبت می کرد را در اینجا پیدا کرده ام.