به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: در فصل سیزدهملیگ برترایران به دلیل ترافیک در بین بازیکنانپرسپولیس،علی داییکه اعتقاد فراوانی به جوانان داشت تصمیم گرفت تا ۳ بازیکن جوان خود را به صورت قرضی به تیم های دیگر بدهد اما با پایان فصل و با توجه به اینکه در لیست جدید دایی نگاه ویژه ای به جوانان شده بازگشت غریبی و خانزاده از ذوب آهن و یونس شاکری از پدیده به پرسپولیس قطعی شده و دایی اعلام کرده این ۳ بازیکن را برای فصل آینده نیاز دارد.

به نقل از فارس، البته این بازیکنان با توجه به اینکه باشگاه به آنها کمی در پرداخت هایشان خوب عمل نکرده ناراحت هستند اما دایی اعلام کرده که هر ۳ بازیکن جوان خود در فصل آینده نیاز دارد.