به گزارش سرویس خبرورزشیملت ایران: هفته بیست و ششم رقابت هایلیگ برترروسیه روز گذشته پیگیری شد و در اولین مسابقه تیمروبین کازانروسیه کهسردار آزمونرا در اختیار دارد، در دیداری خانگی با نتیجه ۲ بر یک اسپارتاک مسکو را شکست داد.

روبین کازان با این پیروزی با ۳۱ امتیاز در رده دهم قرار گرفت و اسپارتاک مسکو با ۴۴ امتیاز پنجم است.

در این دیدار آزمون در یک صحنه توپ را به طرز خطرناکی به صورت بازیکن اسپارتاک کوبید که این امر موجب بی هوشی این بازیکن شد، با این حال این موضوع بخیر گذشت.

در نهایت نیز آزمون از بازیکن مصدوم اسپارتاک عذرخواهی کرد.